CV Health Plus Genomics analysoi verestä HDL-, LDL- ja VLDL-kolesterolit, partikkelien määrän ja koon, triglyseridit, herkän CRP:n, homokysteiinin, Lp(a):n, Lp-PLA2:n. Analyysi mittaa myös geneettistä sairastumisriskiä altzheimeriin sekä veren hyytymistekijöihin ja aineenvaihduntaan liittyviin sairauksiin mittaamalla Apo E:n sekä geneettiset metylaation ja goakulaation markkerit. Analyysi paljastaa näin biokemiallisen ympäristön ja riskit jotka altistavat tulehdukselle, rasvakertymiin, endoteelisiin toimintahäiriöihin ja hyytymistekijöihin. Analyysi tehdään laboratoriossa annettavalla verinäytteellä ja on lääkärin lähetteellä osittain Kela-korvattava.

CV Health Plus Genomics analysoi verestä HDL-, LDL- ja VLDL-kolesterolit, partikkelien määrän ja koon, triglyseridit, herkän CRP:n, homokysteiinin, Lp(a):n, Lp-PLA2:n. Analyysi mittaa myös geneettistä sairastumisriskiä altzheimeriin sekä veren hyytymistekijöihin ja aineenvaihduntaan liittyviin sairauksiin mittaamalla Apo E:n sekä geneettiset metylaation ja goakulaation markkerit. Analyysi paljastaa näin biokemiallisen ympäristön ja riskit jotka altistavat tulehdukselle, rasvakertymiin, endoteelisiin toimintahäiriöihin ja hyytymistekijöihin. Analyysi tehdään laboratoriossa annettavalla verinäytteellä ja on lääkärin lähetteellä osittain Kela-korvattava.

Miten testeihin pääsee?

CV Health testeihin tulee olla lääkärin lähete tai MDD tulkintapätevyyden kyseiseen testiin suorittanut muu terveydenhoidon ammattilainen. Näihin analyyseihin perehtyneistä lääkäreistä/muista ammattilaisista saat tietoa soittamalla MDD:hen.

Testiin valmistautuminen

Nämä ohjeet ovat pidemmän aikavälin valmistautumiseen esim. 2-4 viikkoa. Tarkemmat ohjeet, 24-72 tunnin valmistautumiseen ennen näytteenottoa saatte näytteenottopaketin mukana.

  • Tietyt lääkkeet ja ravintolisät voivat vaikuttaa tämän testin tulokseen mukaan lukien asetyylisalisyylihappo ja kolesterolia alentavat lääkkeet. Tulokset voivat auttaa osoittamaan lääkkeiden tai ravintolisien tehoa, tai lääkäri voi halutessaan pyytää teitä keskeyttämään joidenkin ei-tärkeiden lääkkeiden tai ravintolisien käytön.
  • Potilailla joilla lääkehoitoihin kuuluu S-adenosyyli-metioniini, tulos voi osoittaa korkeita homokysteiinipitoisuuksia. Neuvotelkaa Lääkärinne kanssa mahdollisista toimenpiteistä ennen testin ottoa.
  • Tuloksia potilailta, jotka ovat käyttäneet metotreksaattia, karbamatsepiinia, fenytoiinia, typpioksiduulia, anti-convultteja (Lyrica jne.) tai 6-azauridine triatsetaattia (psoriasis) tulisi tulkita varoen, koska näiden aineiden on todettu häiritsevän homokysteiinipitoisuutta. Jos käytätte em. lääkkeitä, on syytä neuvotella lääkärin kanssa ennen näytteenottoa.

46-CVHealthPlus-Genomics-Sample-Report