Aineenvaihdunta eli metabolia on biologinen prosessi, jossa ravintoaineita muokataan elimissä ja soluissa.

Energia-aineenvaihdunnassa solu muuttaa ravinnossa olevan energian sellaiseen muotoon, että elimistön prosessit voivat käyttää sen hyväkseen. Rakentavassa aineenvaihdunnassa solut monistavat osiaan tai uusia soluja. Näissä prosesseissa tarvitaan  apuaineiksi vitamiineja, kivennäis- ja hivenalkuaineita.

MDD:n aineenvaihdunnan analyyseissä selvitetään aineenvaihdunnan toiminnallista tilaa ja arvioidaan sen perusteella myös tarvittavia toimenpiteitä.