Detoxigenominen

Detoksigenomisessa testissä pystytään selvittämään henkilön geneettinen kapasiteetti käsitellä ympäristömyrkkyjä ja lääkkeitä. Testissä tutkitaan Faasi 1:n osalta kahdeksan P450 entsyymiä ja niissä esiintyvät SNP muutokset. Faasi 2 osalta selvitetään 14 entyymiä ja niihin liittyvät SNP:t.

Detoksigenomisessa testissä pystytään selvittämään henkilön geneettinen kapasiteetti käsitellä ympäristömyrkkyjä ja lääkkeitä. Testissä tutkitaan Faasi 1:n osalta kahdeksan P450 entsyymiä ja niissä esiintyvät SNP muutokset. Faasi 2 osalta selvitetään 14 entyymiä ja niihin liittyvät SNP:t.

Jokaisesta havaitusta SNP muutoksesta selitetään niiden aiheuttamat terveysriskit ja annetaan ohjeita, miten tämä riski voidaan minimoida. Testin tulososiossa listataan kaikki tiedetyt lääkeaineet, joiden käsittelyyn potilaalla todetut SNP muutokset vaikuttavat, toisinsanoen lääkkeet joiden käyttöä potilaan tulisi välttää tai ainakin käyttää varoen. Nyt siis ensimmäistä kertaa potilaan lääkitys voidaan räätälöidä siten, että mahdolliset vaaralliset sivuvaikutukset saadaan minimoitua.

Miten testeihin pääsee?

Genomisiin testeihin tulee olla lääkärin lähete tai MDD tulkintapätevyyden kyseiseen testiin suorittanut muu terveydenhoidon ammattilainen. Näihin analyyseihin perehtyneistä lääkäreistä/muista ammattilaisista saat tietoa soittamalla MDD:hen.

Testiin valmistautuminen

Tähän testiin ei tarvitse valmistautua pitkällä aikavälillä (2-4 viikkoa). Tarkat ohjeet, 24-72 tunnin valmistautumiseen ennen näytteenottoa saatte näytteenottopaketin mukana.

42-DetoxiGenomics-Sample-Report